CLASSIFICACIONS

Futbol 11
Equip juvenil: veure classificació ( segona divisió grup 4 )
Equip cadet: veure classificació ( segona divisió grup 5 )
Equip Infantil :
veure classificació ( tercera divisió grup 3 )
Equip Aleví :
veure classificació ( segona divisió grup 3 )

Futbol 7
Equip benjamí preferent : No existeix cap classificació*
Equip benjamí promoció : No existeix cap classificació*
Equip prebenjamí de segon any : No existeix cap classificació*
Equip prebenjamí de primer any : No existeix cap classificació*

Futbol 5
Equip de futbol 5 : No existeix cap classificació*


* El Consell Català de l'Esport estableix que: "Atès que en aquest periode d'aprenentatge ha de primar més la vessant formativa que la competitiva, en aquesta competició es potenciarà la màxima participació dels infants i s'evitaran al màxim les classificacions".

Resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer, per la qual es desenvolupen els programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya. Annex: Directrius dels jocs esportius escolars de Catalunya